Topic 7190593

DH//593 Re://T7190 [Shoen/Fina/Djib/Rube/BenA/Jess/Ysay - Diplomatie ] post. 19-11-18 18:27:41

© photo coll. Shoen Assoulin - Z.Ali Bhutto en face à face avec Moktar Ould Daddah (1972)

DIPLOMATIE

 

593 Re://T7190 [Shoen/Fina/Djib/Rube/BenA/Jess/Ysay - Diplomatie ] post. 19-11-18 18:27:41

אנחנו תמיד זקוקים לעזרתו של דיפלומט, בין אם כאן בבתים שלנו או כשאנחנו בחו"ל. הוא במרכז כל פנים אל פנים. זה מייצג כוח נבון בעבודת התקשורת ביני לבין בני גילי. בעבודתי הוא עוסק בהבדלים התיאורטיים ביני לבין הבוסים שלי.

593 Re://T7190 [Shoen/Fina/Djib/Rube/BenA/Jess/Ysay - Diplomatie ] post. 19-11-18 18:27:41

זה גם מה שאני מלמד את בני. בבית הספר שלהם אני מגלה שאין מספיק דגש על דיפלומטיה. בפעם השנייה הם נלחמו בהפסקה, באגרופיהם, ואני לא מדבר ביטויים שנאה בפניהם של בני כשאמרו לי את האגרוף. מגיל צעיר היה צורך במי שמעורר השראה לעמוד ביניהם כדי ליצור אמולציה בעבודת המוח שלהם כשהם מחליפים רעיונות זה עם זה ולא רק מכות.

593 Re://T7190 [Shoen/Fina/Djib/Rube/BenA/Jess/Ysay - Diplomatie ] post. 19-11-18 18:27:41

מדיניות חוץ היא תחום הדורש אינטליגנציה ועידון, גם אם המטרה המכריעה של מי שמפעילה אותה היא תקיפה על חירויות להטיל דיני שליטה וכפיפות. אנו בוחרים בקפידה את הגברים אשר יוכלו לייצג אותנו במקרים אלו הדורשים פריצות אינסופיות.

593 Re://T7190 [Shoen/Fina/Djib/Rube/BenA/Jess/Ysay - Diplomatie ] post. 19-11-18 18:27:41

יש מלך ברוח כל ישות. האם איננו מורגלים לראות מלך שקודם לו קבוצה של נכבדים, משרתים ושרים? על כולנו להיות שגרירים שלנו, ולשם כך עליה לדיפלומטיה, שלדעתי גבוהה כאמנות, מכיוון שצריך הרבה וירטואוזיות כדי להצטיין, יש ללמד אותה תלמידים בגילאים הצעירים ביותר. מה הם יודעים על תולדות העמים? מעריס התרבויות? אנו נמצאים בחברה שמתעלמת מעצם קיומה. אל תתנו לבינוניות להשיג יותר קרקע.

593 Re://T7190 [Shoen/Fina/Djib/Rube/BenA/Jess/Ysay - Diplomatie ] post. 19-11-18 18:27:41

נראה שאתה מספיק זקן כדי להיות סבא שלך! קח דוגמה לתכונותיהם, אך לא את המאניה שיש לשערורייה ברגע שמשהו אינו תואם את אילוצי זמנם. השגרירים והצירים שלך הם כמו ישויות מכובדות, נשארת בעולם של ילדות מוקדמת. הם מאבדים את כל המציאות העצמאית והופכים לכוחות הטמונים במבנים של כל אדם, סמלים של רצונו לשלמות או חסרונותיהם.

593 Re://T7190 [Shoen/Fina/Djib/Rube/BenA/Jess/Ysay - Diplomatie ] post. 19-11-18 18:27:41

אם בניכם מושפעים מחברים שנלחמים בסוף ההפסקה, יתכן ולא זו אשמת בית הספר שלהם. אלא אם כן מדובר בבית ספר ציבורי, כמובן. אז תלוי בך לתקן את הבעיה. יש אקדמיות טובות. הם לא מלמדים הכל, אבל בשעות הבוקר הם עושים את רוב העבודה.

593 Re://T7190 [Shoen/Fina/Djib/Rube/BenA/Jess/Ysay - Diplomatie ] post. 19-11-18 18:27:41

זה כאילו בית הספר הציבורי ממחזר חומרים ישנים שהוא כבר לא מבין או רוצה להבין. לאחר מכן הוא משאיר את רמת ההשכלה המתמחה להוריד את עצמה בתחומי הספקולציות הנמוכים. זה כנראה עונה על שאלות אמיתיות, אבל יותר אצל אנשים רגילים מאשר פילוסופים.

 

 

 

Topic 7190594

DH//593 Re://T7190 [Shoen/Fina/Djib/Rube/BenA/Jess/Ysay - Diplomatie ] post. 19-11-18 18:27:41

 

RENDEMENT

 

Irone Yaffa

Une certaine lassitude, pas tant physique que mentale, simple découragement, accompagné de sa lointaine demi-sœur la paresse. Mais je conviens ici de notre trop plein d'exigence, nous devrions laisser aller les choses plus normalement. Fatalisme du jour: si quelque chose doit se produire, ça adviendra certainement. Je parle de quelque chose de positif uniquement. Je ne crois pas à l'avènement du malheur. Même si on a tendance à croire qu'à toute chose malheur est bon. J'aime à laisser se déployer une croissance naturelle des projets. Celui qui nous occupe présentement piétine.

 

Paul Jayden

Ce piétinement est bénéfique mais nous nous en rendons compte que beaucoup plus tard. C'est toujours pendant ces périodes que le Visiteur, ou le Colporteur (souviens-toi) le Diplomate ou le Courtier se présente à ta porte nocturne, et qu'il te donne la consigne voulant que l'entretien soit privé. En gros il te dit d'entrer dans ton antre, ou ta bulle. Ou la sienne. Nous avons acquis une certaine expérience avec Symbiose. Ici tout se revêt d'une vraie normalité, comme c'est excitant. Celle à laquelle tu t'es habitué, tu as développé ton sens de l'accueil, et un arrêt du temps obligatoire. Tu mets de côté ta litière, tes ordures, tes achats, et préoccupations journalières. Tu lui as déjà ouvert ta porte, tu le laisses glisser dans ta nuit, devenu la sienne, la vôtre.

 

Tim Rigo

Il vient, comme à l'habitude, parce qu'il aime la discussion, comme il dit. Quelqu'un de plus intégré dans une vie contemporaine dirait "chiller", mais pour lui, 'discuter" ça veut tout dire, incluant de larges bandes de silence entre les phrases. Pourquoi parce qu'il est tard, il est fatigué, mais n'a pas tout de suite envie de dormir.

 

Pier Laniel

Oui c'est vrai qu'il "discute" très peu ce soir. Il est à notre image: fatigué, laissant le cours du temps sur axe parallèle à sa présence. Quoique par moments, il s'anime, sursaute même, en posant des questions saugrenues - hors contexte - des question sur l'immobilier, sur les taux, les rendements, et rendements dans son vocabulaire - énoncé comme si ce mot ne devait revêtir qu'un seul sens, ouvre la porte à une variante dans la discussion: nous parlerons bientôt de rendement philosophique, un rendement beaucoup plus large, mais qui ne s'accompagnera pas - en tout cas pas encore - d'une mise en pratique de l'idée, fût-elle vague, du rendement. Ça restera au stade onirique, au stade de la curiosité. Nous accéderons résolument à une sorte de moment présent, tant pis si le rendement n'en fournit aucun.

 

Yannick Hekanak

C'est ici qu'on découvre que notre courtier est en effet prisonnier de sa normalité et que ses incursions chez les clients nocturnes, ses "discussions" viennent éclairer sa lanterne de quelque promesse marginale. Il devient magiquement ouvert, mais ne semble pas s'en rendre compte. Tel qu'ainsi nous devenons "autres". On en s'en rend pas toujours compte. Une fois devenus, nous constatons qu'il est trop tard, que le parcours pour accéder à cet état autre a été accompli, qu'il sera assez difficile de s'en défaire aussi graduellement qu'on y est parvenu. Il faudra appliquer la technique du retrait vif, du bonsoir inopiné, comme dans ces rêves à moitié éveillés où, quand on veut faire préciser notre interlocuteur, on se rend compte que la pensée décroche du climat souverainement adouci qui prévaut, pour nous faire penser, réagir, argumenter, et ceci chasse toute forme de magie. Nous ne discutons plus assez profondément.

 

Xamon Bloomberg

Rien n'est pire qu'une tentative d'aller en profondeur en microclimat. Ce serait comme vouloir que des specimen de lézards en captivité (mais nous parlons de lézards qui se croient dans un environnement naturel puisqu'ils sont nés en captivité) se comportent comme des bêtes originales dans un univers dont ils n'ont ni souvenir ni empreinte. Le propre du vivant est de ne pas être capable de reproduire un état affranchi de la vie terrestre autrement que par de brèves, et très fragiles, occasions. L'intervalle séparant ce moment rare (qui pourrait être dans un autre système biologique un état permanent) du moment coutumier est presque inexistant, même si c'est la nuit, même si c'est en vase clos.

 

Keven Guerrera

C'est déjà l'heure des adieux? Bah on ne s'en plaint pas trop, la visite fut juste ce qu'il fallait: chouette et intense, pas trop longue ni trop courte, l'instant béni a eu lieu, même qu'il nous plaisait de ne pas trop le recommencer pour qu'il reste sagement intact dans la boîte à références pour les rendements futurs. Bah oui c'est vrai que nous ne sommes pas très avancés, que cette nuit aurait pu ne pas avoir lieu mais c'est comme ça. L'important est de ne rien hypothéquer, et puis bon, des courtiers, qui sont aussi courtois, ils sont toujours les bienvenus surtout s'ils sont, comme Thomas-Didier, mariés, pères, intéressés par divers sujets en prenant soin de ne pas trop les approfondir, et curieux de savoir ce que les autres pensent et font dans la vie.

 

 

 

 

 

Topic 7190597

DH//597 Re://T7190 [Jayd/Yaff/Yuko/Chris0/Vakh/BlackSp/SeaW - Enseignement] post. 19-11-22 17:30:46

 

ENSEIGNEMENT

 

597 Re://T7190 [Jayd/Yaff/Yuko/Chris0/Vakh/BlackSp/SeaW - Enseignement] post. 19-11-22 17:30:46

Paul Jayden

Il n'y a pas de part cachée dans mon enseignement quoi que l'essentiel doit être compris à travers les préceptes et non en regard de prescriptions qu'on suivrait à la ligne. Un élève n'est pas un animal qu'on dompte. Au début, par contre, il faut mesurer son aptitude à comprendre correctement l'objectif de sa formation: famille, élévation et prospérité. Ces trois aboutissements font le candidat qui veut grandir. Si un des trois vient à manquer, il ne sera jamais qu'un être, bien développé certes, mais à qui il manquera un atout plus ou moins important selon les circonstances que la vie mettra sur son chemin.

 

597 Re://T7190 [Jayd/Yaff/Yuko/Chris0/Vakh/BlackSp/SeaW - Enseignement] post. 19-11-22 17:30:46

Marcus Prégent

Que penser d'un enseignement pur et dur basé sur la confiance indéfectible selon quoi l'élève va tout de suite apprendre par la sévérité de son maître ce qui lui est inculqué par le stoïcisme de celui-ci? On m'a parlé de longues heures favorisant le face à face dans l'immobilité et le silence. Cela m'apparaît comme étant une méthode qui pousse le rapport de fermeté entre le tuteur et la tige à son comble.

 

597 Re://T7190 [Jayd/Yaff/Yuko/Chris0/Vakh/BlackSp/SeaW - Enseignement] post. 19-11-22 17:30:46

Pier Laniel

Je pense qu'il faut dissocier la réalité d'une certaine image archétypale de l'enseignement selon les principes (à ne pas confondre avec préceptes) du stoïcisme, qui évoque la question de l'endurance. À la différence d'une éducation spartiate qui prône un excès de rigueur, l'enseignement qui vise à inculquer les trois valeurs primordiales (famille, élévation et prospérité) se base principalement sur la foi dans l'accomplissement de l'élève, accomplissement obtenu de manière aisée, par une attitude démontrant de la souplesse de la part du maître. Mais ici attention: cette souplesse ne doit aucunement prêter à confusion car nous sommes souvent dans l'établissement d'un rapport impliquant une différence d'âge significative (l'aîné enseigne au plus jeune). C'est pourquoi la pudeur est de mise, et que cette souplesse, dictée par l'amour véritable que ressent un maître pour son élève, ne doit jamais être démontrée. Au contraire, elle doit restée lointaine et secrète, comme un objet caché derrière une porte verrouillée. Sinon l'apprentissage n'a pas lieu selon les règles de l'art.

 

597 Re://T7190 [Jayd/Yaff/Yuko/Chris0/Vakh/BlackSp/SeaW - Enseignement] post. 19-11-22 17:30:46

Irone Yaffa

J'ai eu la chance de recevoir un enseignement basé sur la pensée de Moïse Malmodide par le grand maître Zeev Ehrenberg, qui n'avait rien de ce que tu décris Marcus au niveau d'un quelconque rapport d'autorité. Pourtant, j'ai gardé le souvenir de ces séances comme des épreuves - je choisis ce mot - de formation extrêmement dynamiques malgré le climat de stoïcisme qui prévalait lors de nos entretiens. Nous étions debout l'un face à l'autre, et par le silence et l'immobilité je ressentais tout ce dont il est question ici: la force de la Loi, l'interdiction de proximité, et l'absorption des valeurs fondamentales visant à faire de moi un futur gardien accompli de la famille, de l'élévation et de la prospérité. Je craignais mon maître dans le sens absolu du terme craindre, comme il est dit que l'Élu doit craindre son Dieu. Craindre autrefois avait plus le sens de respecter que celui, trop galvaudé aujourd'hui, d'avoir peur et de vouloir se cacher de l'autorité morale.

 

597 Re://T7190 [Jayd/Yaff/Yuko/Chris0/Vakh/BlackSp/SeaW - Enseignement] post. 19-11-22 17:30:46

Christophe Legendre

De la façon que vous l'exprimez ça ressemble à comment ce qu'on élève un chien. C'est la loi du plus fort. Et comme le plus fort c'est forcément le plus vieux, ça fait penser à l'éducation traditionnelle. Il manque seulement que la carotte et le bâton.

 

597 Re://T7190 [Jayd/Yaff/Yuko/Chris0/Vakh/BlackSp/SeaW - Enseignement] post. 19-11-22 17:30:46

Harold Pinto

À Spartes, dans les temps anciens, on enseignait aux jeunes élèves comment survivre, incluant comment voler sans se faire prendre. Un élève s'était absenté du camp pendant de longues heures en pleine nuit. À son retour, son tuteur lui a demandé ce qu'il était allé faire. Ce fut la seule question posée. L'élève n'a rien dit. Dans les faits, il était allé en forêt pour se trouver de la nourriture et avait capturé un renard. L'entretien silencieux entre le tuteur et l'élève avait duré jusqu'à l'aube. L'élève avait caché le renard sous sa tunique. Le renard, toujours en vie, sous les vêtements du garçon, a commencé à le mordre pour s'échapper. Ce faisant, le garçon a continué de nier le vol jusqu’à ce que les blessures subies par le renard l’aient tué. Ceci est un exemple extrême d'une éducation menée par le stoïcisme. Nous n'allons pas jusque-là. Mais cela vous donne une idée de la force de caractère qui se développe avec ce genre d'éducation.

 

597 Re://T7190 [Jayd/Yaff/Yuko/Chris0/Vakh/BlackSp/SeaW - Enseignement] post. 19-11-22 17:30:46

Hadrien Levac

Ton analogie avec la formation de l'animal est juste mais je n'y ajouterais pas de commentaire puisque ton exemple est teinté de jugement négatif. Non, nous n'utilisons pas la carotte ni le bâton, mais nous avons l'art d'enseigner comme on le fait pour former le génie et la virtuosité. Le garçon mort pour avoir subi les blessures du renard n'a pas été "interrogé" pour qu'il avoue son vol, mais bien en vue d'être puni pour s'être fait prendre en flagrant délit.